İletişim

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ basvur

YENİ MEDYA basvur

 • Yeni İletişim ve Medya Teknolojileri
 • Yeni Medya Ortamlarının Ekonomi-Politik Boyutu
 • Yeni Medya ve Demokrasi
 • Yeni Medya ve Etik
 • Yeni Medya ve Gözetim Toplumu
 • Yeni Medya ve İçerik Üretimi
 • Yeni Medya ve Küreselleşme
 • Yeni Medya ve Siber Zorbalık
 • Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler
 • Yeni Medyada Hak Odaklı Habercilik ve Yayıncılık
 • Yeni Medyada Sansür
 • Yeni Medya ve Siyasal İletişim: Yeni Yaklaşımlar, Tartışmalar
 • Yurttaş Gazeteciliği
 • Alternatif Medya
 • Çocuk Kullanıcılar ve İnternet
 • Dijital Gazetecilik
 • Dijital İletişim ve Telif Hakları
 • Dijital Okuryazarlık
 • Hibrit Gazeteler (QR Kod ve Dijital Filigran Uygulamaları)
 • Kamusal Alan ve İnternet
 • Küreselleşme ve Yeni İletişim Teknolojileri
 • Mobil İletişim
 • Tablet Gazeteciliği

GAZETECİLİK basvur

 • Gazetecilik
 • Gazeteciliğin Üretim, Dağıtım ve Tüketim Esasları
 • Gazetecilik ve Popüler Kültür
 • Gazeteciliğin Ticari Yönelimi ve Enformasyon Kalitesi
 • Gazetecilik Siyasi İktidar İlişkileri
 • Basın Fotoğrafçılığı ve Manipülasyon
 • Türkiye’de Yerel Gazetecilik
 • Medyanın Yapısal Dönüşümü ve Gazetecilik
 • Haber ve Temsil
 • Habercilik ve Etik
 • İzleyiciler ve Medya
 • Kadın ve Medyada Temsili
 • Medya Endüstrisi
 • Medya ve Çevre Haberciliği
 • Medya Ekonomisi
 • Medya ve Siyaset İlişkisi
 • Ayrımcılık ve Medya
 • Azınlıklar ve Medyada Temsili
 • Çevre ve İletişim
 • Çevresel Sorunlar ve Medya
 • Kimlik, Temsil ve Medya
 • Mahremiyet ve Medya
 • Medya Okuryazarlığı
 • Nefret Söylemi
 • Popüler Kültür ve Medya
 • Yaratıcı Endüstriler ve Medya
 • Toplumsal Cinsiyet ve Medya Çalışmaları

TELEVİZYON basvur

 • Sosyal Televizyon
 • Televizyon Programcılığı
 • Televizyon ve Kültür
 • Televizyon ve İzleyicileri
 • Televizyon ve Habercilik
 • Web Televizyonculuğu
 • Televizyon Yayıncılığının Toplumsal ve Kültürel Yapıya Etkisi
 • Televizyon ve Eğlence
 • Televizyon ve Popüler Kültürün Yeniden Üretimi

HALKLA İLİŞKİLER basvur

 • Marka İletişimi
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Tüketici Davranışı
 • Halkla İlişkiler
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
 • Dijital Pazarlama İletişimi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI basvur

 • Film Estetiği
 • Sinemada Akımlar
 • Dijital Sinema Estetiği
 • Türk Sineması Tarihi Yazımı ve Sorunları
 • Türk Sinemasında Dijitalleşme Dönemi
 • Sinema ve Cinsel Kimlik
 • Avangart Sinema
 • Sinemanın Geleceği
 • Dijital Dönemde Avangart Sinema
 • Dijital Dönemde Belgesel Film
 • Sinema ve Teknoloji
 • Sinema ve Yeni Medya Araçları İlişkisi
 • Türk Sinemasında Türler
 • Ödüllü Türk Filmlerinin Estetik Analizi
 • Ödüllü Türk Filmlerinin Söylem ve İçerik Analizi
 • Türk Sinemasında Nihilizm
 • Türk Sinemasında Azınlıkların Temsili
 • Türk Sinemasında Modernleşme ve Kapitalizm
 • Türk Sinemasında Yerlilik Sorunu
 • Türk Sinemasında Tarihsel Kimlik Sorunu

REKLAMCILIK basvur

 • Reklam ve Cinsiyet
 • Reklam ve Çocuk
 • Reklam ve Etik
 • Reklam ve Medya Planlama
 • Reklam ve Mizah
 • Reklam ve Duygu Kullanımı
 • Dijital Reklam Türleri (Display Reklamcılık, Mobil Reklamcılık, Sosyal Medya Reklamcılığı, Advergaming, Video Reklamlar, QR Kodlu Reklamlar, İnteraktif Reklamlar, Online Viral Reklamlar)
 • Çevrimiçi Müşteri Davranışları
 • Uluslararası / Kültürlerarası Reklam Uygulamaları
 • Karşılaştırmalı Reklamlar
 • Reklam ve Özdenetim
 • Reklam Prodüksiyonu
 • Reklamda Yaratıcılık
 • Reklam Ajans Yönetimi
 • Reklam İçerik Yönetimi
 • Reklamda Veri Yönetimi / Kullanımı
 • İzinli reklamcılık
 • Reklam ve Gençlik Çalışmaları (Y, Z Kuşağı vb.)
 • Reklam ve Tasarım
 • Kurumsal Reklamcılık
 • Sosyal Reklam
 • Turizm Reklamcılığı
 • Reklam Stratejileri