İşletme

İŞLETME basvur

 • İnsan Kaynakları
 • Örgütsel Davranış
 • Pazarlama
 • Stratejik Yönetim
 • Üretim Yönetimi ve Lojistik
 • Turizm İşletmeciliği

İKTİSAT basvur

 • İktisat Teorisi
 • İktisat Politikaları
 • İktisat Tarihi
 • İktisadi Düşünce Tarihi
 • Ekonometri
 • Türkiye ve Dünya Ekonomisi

ULUSLARARASI TİCARET basvur

 • Uluslararası Ticaret Teorisi
 • Uluslararası Ticaret Politikaları
 • Uluslararası Pazarlama Yönetimi
 • Küresel Marka Yönetimi
 • Uluslararası Girişimcilik
 • Alternatif Finansman Kaynakları ve Devlet Yatırım Teşvikleri
 • Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi
 • Kültürlerarası Yönetim
 • Oyun Teorisi
 • Çok Taraflı Ticaret Sistemi, İktisadi Entegrasyonlar ve Uluslararası Ticaret Anlaşmaları
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Uluslararası Ticaret ve İktisadi Kalkınma
 • Uluslararası Hizmet Ticareti
 • Uluslararası Teknoloji Akımları
 • Uluslararası İşgücü Akımları
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • E-Ticaret
 • Tüketici Davranışları
 • Deniz Ticareti

FİNANS basvur

 • Finans
 • Bankacılık
 • Sermaye Piyasaları
 • Sigortacılık

MUHASEBE VE DENETİM basvur

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi
 • Denetim

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER basvur

 • Bölgesel Analizler
 • Siyaset Teorisi
 • Siyasi Tarih
 • AB-Türkiye İlişkileri
 • Türk Dış Politikası