Yazım Kuralları

III. Lisansüstü Öğrenci Kongresi Bildiri Yazım Kuralları

  1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalıdır. Başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce) ve anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), ilgili bilim alanları ana metin (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), kaynaklar ve varsa ekler bölümlerini içermelidir.
  2. Çalışmanın ilk sayfasında; çalışmanın başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle, Calibri 14 punto ve koyu harflerle yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında, yazar(lar)ın unvanı, ad, soyadı, kurum bilgileri ve şehir 9 punto ile ortalanmış şekilde yazılmalı; iletişim bilgileri ve e-posta adresleri 9 punto ile dipnot yer almalıdır.
  3. Başlık ve yazar(lar)ın isimlerinin hemen altında sırasıyla ve Calibri yazı tipi ile 10 punto olarak 150-200 kelimeden oluşan Türkçe Özet, en az üç, en fazla beş adet Anahtar Kelimeler yazılmış olmalıdır. Özet ve Anahtar Kelimelerin hemen altında; İngilizce başlık, Abstract ve Keywords aynı yazım kurallarına uyularak yazılmalıdır. Yazarlar ve çalışma hakkında açıklamalar veya teşekkür notları dipnot şeklinde yazılır.
  4. Başlık (Türkçe ve İngilizce), Türkçe özet, anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce) ve İngilizce özet yazıldıktan sonra gelen ilk sayfa, giriş sayfası olmalıdır. Giriş sayfasından itibaren 10 punto olarak; başlıklar, grafik ve tablolar hariç, metin kısımları iki yana yaslanmış ve paragraf başı 1 cm boşluk verilerek yazılmalıdır.
  5. Çalışma metni, A4 formatında, paragraf boşluğu önce ve sonra 0nk şeklinde, 1,1 satır aralığı ve Calibri yazı karakteriyle 11 punto kullanılarak yazılmalıdır. Gerektiğinde sayfa altı açıklama notları 9punto ile yazılır. Sayfa yapısı üstten ve alttan 3,5 cm, soldan ve sağdan 2,5 cm, iki yana hizalanmış olmalıdır.
  6. Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
  7. Bölüm başlığı ve alt başlıklar ilk harfi büyük, koyu ve sola hizalanmış olmalıdır. Bölüm başlıkları Giriş ve Sonuç hariç olmak üzere 1., 2., 3. şeklinde numaralandırılmalıdır. Formüller ve denklemler, çalışma başından itibaren birden başlayarak numaralandırılmalı, formül veya denklemin numaraları parantez içinde yazılmalı ve satırın en sağına hizalanmış olmalıdır. Tablolar, grafikler ve şekiller, kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar numaralandırılmalı (Tablo 1: ve Grafik 1: gibi), iki noktadan sonra koyu ve ilk harfleri büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir. Tablo, grafik ve şekillerin başlıkları üstte ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Tablo, grafik ve şekil bir yerden alınmışsa, hemen altında 9 punto ile kaynağı belirtilmelidir. Dipnot ve kaynakça yazımı, dergi web sayfasında yer alan kurallara uygun olmalıdır.
  8. Dergiye gönderilen yazılarda kaynak gösterimi APA 6.0 tarzında yapılmalıdır.
  9. Kongreye gönderilen bildirilerin kabulü, hakem değerlendirme sonucunda yapılmaktadır.